Stichting AJJC

Stichting AJJC heeft een unieke positie in de justitiële keten op Curaçao, doordat het de enige schakel in de strafrechtketen is die zowel een preventieve als repressieve taak heeft voor de doelgroep van 12 tot 18 jaar. Stichting AJJC voert haar taken uit door het aanbieden van een breed scala aan erkende begeleidingsactiviteiten aan de jongeren die met Justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.

Jeugdreclassering

De Jeugdreclassering ondersteunt en begeleidt jongeren van 12 tot en met 18 jaar die in contact met de Politie of Justitie zijn gekomen.

GPS / HALT

Het belangrijkste doel van HALT is preventie en bestrijden van jeugdcriminaliteit.

Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis Curaçao is een netwerksamenwerkingsverband dat partners uit de strafrecht-, de zorg-, de onderwijs- en hulpverleningsketen onder één dak brengt.

Conferentie 12 - 13 mei 2017

Meer informatie